Michał Szymański

Fellows S.C

Michał Szymański

Fellows S.C
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
m.szymanski@pfig.org.pl

Opis

Michał Szymański od 16 lat pracuje w branży IT, w trakcie tego czasu zajmował stanowiska programisty, projektanta, kierownika projektów i szefa działu wytwarzania oprogramowania. Pracował zarówno w startup’ach jak również w dużych korporacjach, biorąc udział w tworzeniu oprogramowania dla sektora lotniczego, finansowego i telekomunikacyjnego zarówno dużych systemów rozproszonych ale również tzw. systemów wbudowanych. Jest współtwórcą innowacyjnego systemu telekomunikacyjnego używanego przez 50tyś. użytkowników. W trakcie pracy przy wielu projektach zdobył ekspercką wiedzę z zakresu technologii bazodanowych jak również z zakresu definiowania procesów wytwarzania oprogramowania. Aktualnie pracuje w firmie Fellows S.C gdzie zajmuje stanowisko kierownika projektu i bierze udział w tworzeniu takich produktów jak układy zdalnego odczytu wodomierzy czy też komputerów nurkowych do tzw. technicznych nurkowań.